Tudnivalók a beíratkozásról

  • Közzétéve: 5 April 2019
  • Által: administrator

FELHÍVÁS

a Szombathelyi Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákba, a 2019/2020. tanévre történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre, az első évfolyamra történő általános iskolai beiskolázásra az alábbi eljárásrend szerint kerül sor:

Tanköteles korú, 2019. augusztus 31-ig a hatodik életévét betöltött gyermekét a szülő köteles az életvitelszerű lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A beiratkozáshoz szükséges íratok:

-személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány

-lakcímet igazoló hatósági igazolvány

-fejlettség elérését tanusító igazolás, óvodai szakvélemény

-sajátos nevelési igényű gyerek esetén szakértői bizottság szakértői véleménye

-nyilatkozat a törvényes képviseletről

-5 éves orvosi státuszlap

Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével és a választott iskolában történő leadásával vagy a

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap  

felületen keresztül – regisztráció után lehet.

Az elektronikus úton történő jelentkezés nem helyettesíti a személyes megjelenést.

A jelentkezési lapok leadásának és az első évfolyamra történő beiratkozásnak az időpontja:

2019. április 11. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig

2019. április 12. (péntek) 8.00 órától 18.00 óráig

Az első évfolyamra történő beíratáskor be kell mutatni

 a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót tartalmazó és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (óvodai szakvélemény, sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői bizottság szakvéleménye), továbbá a törvényes képviseletről szóló nyilatkozatot. 

A felvételről vagy a felvétel elutasításáról az iskola igazgatója értesíti a szülőket.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Szombathelyi Tankerületi Központ igazgatója dönt a felülbírálati kérelmekről.

Tankerületi igazgató