Tájékoztató

  • Közzétéve: 5 March 2021
  • Által: administrator

 A KORONAVÍRUS JÁRVÁNNYAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ

TISZTELT SZÜLŐK!

A rendkívüli helyzetre való tekintettel tájékoztatjuk önöket az itt felsorolt, iskolánkra vonatkozó tudnivalókról, a további teendőkről.

A tanulók órarend szerint digitálisan vagy on-line módon tanulnak ebben az időszakban, tehát minden tanulónak az iskolai munkájával kell foglalkozni a tanórák alatt, a tanítók, illetve a szaktanárok útmutatásai szerint.

A gyermekeik számára a tanórákra és szakkörökre, valamint a fejlesztésekre, logopédiára, gyógytornára, hittanra vonatkozó feladataikat a KRÉTA rendszerben találják meg. Ha a KRÉTÁBAN nem elérhető a kapcsolat, akkor más alkalmazásokat kell igénybe venni: MASSANGER, FACEBOOK, …

Családsegítőnktől az online oktatás során is segítséget tudunk kérni, ha arra szükség van.

A rajz, technika, testnevelés stb. felszereléseiket a tanulók a mai nap folyamán hazaviszik azért, hogy otthon elvégezzék kiadott feladataikat.

Ha informatikai eszközzel nem rendelkezik a család, akkor korlátozott számban igényelhető az iskola intézményvezetőjénél, rendszergazdájánál abban az esetben, ha van internet hozzáférésük. A gépek csak március 08-án vehetők át - délelőtt folyamán.

Március 08-tól április 6-ig terjedő időszakban hétköznapokon az ebéd elvihető az étteremből - igények alapján, ugyanazokkal a fizetési feltételekkel, mint eddig. Áprilisban kell kifizetni iskolatitkárunknál. Az étkezési szándékot március 08-án reggel 8:00 óráig kell jelezni erre a három hétre vonatkozóan.

Iskolalátogatási igazolás a délelőtti órákban kérhető iskolatitkárunknál.

Közvetlen e-mail címet aktivizálnak osztályfőnökeink. Ha jelszó probléma van a KRÉTÁVAL kapcsolatban, abban is segítséget tudunk nyújtani telefonon.

Eredményes munkát és jó egészséget kívánunk!

Torony, 2021.03.05.

Fülöp István

intézményvezető

Toronyi Gazdag Gyula Általános Iskola leendő elsőseinek

  • Közzétéve: 25 January 2021
  • Által: administrator

A leendő első osztályos tanító bemutatkozása:

Bíróné Szűcs Éva vagyok.                     

Kislánykorom óta óvónőnek, tanítónőnek készültem és négy gyermekes anyukának.

Hála Istennek, szép sorban mind meg is valósulhatott. Két csodálatos lány és két nagyszerű fiú édesanyja vagyok.

Budapesten tanultam óvodapedagógiát és a tanítóképzőt is ott végeztem. Szívügyem (diplomamunkám témája is volt) az óvoda és az iskola közötti átmenet áthidalása.

Alternatív pedagógiát, Waldorf Óvodapedagógiát is tanultam.

Fontosnak tartom a gyermekközpontú tanítást, a mese és a játékosság, művészeti tevékenységek, természettudatosság, természetvédelem behozatalát a napi tevékenységeinkbe. A differenciálást, egyéni sajátosságok figyelembevételét. A különbözőségek elfogadását.

Gyermekeim születése előtt Budapesten tanítottam. A legkisebb gyermekem iskolába lépése után hét évig óvónőként tevékenykedtem alternatív pedagógiájú óvodában. A Toronyi iskolában öt éve dolgozom. Kezdetben „Kézműves szakkört” vezettem, majd a kis elsőseimnek „Bábszakkört”, hogy még több mese és játékosság jusson be az iskola falai közé.

Idén „Madár- és kertbarát szakkört” indítottam, mivel adva van a szép természeti környezet az iskolában, így évek óta megfigyeljük a kerti madarakat, télen etetjük is őket. Idén elnyertük a Madárbarát Iskola címet.

Iskolánk családias környezetben, kis létszámú osztályokkal fogadja a kis elsősöket, így több figyelem jut egy-egy gyermekre.

Kiemelkedő a sporttevékenység, amire ma különösen nagy szüksége van a gyerekeknek.

Szeretettel várjuk gyermekeiket!

Oldalak